Spar penge på din varmeregning med skadedyrsbekæmpelse

Hvis du har skadedyr i din bolig, kan ét af tegnene være, at du pludselig får svært ved at varme din bolig ordentlig op. Hvis der er rotter i dine vægge, kan de nemlig ødelægge din varmeforsyning. Ofte vil du opdage det ved, at du skruer mere og mere op for varmen, men der ikke bliver varmere i din bolig. Hvis det er tilfældet, har du brug for en kyndig skadedyrsbekæmpelse.

Flere forskellige former for skadedyrsbekæmpelse

Det er dog ikke kun rotter, der anses som skadedyr i boliger. Der er mange andre dyr og insekter, der kan gøre din bolig til en plage. Derfor kan du også få hjælp til at fjerne følgende:

Skadedyr i eller udenfor huset:

  1. Myrer
  2. Mus
  3. Hvepse
  4. Rotter
  5. Væggelus
  6. Lopper
  7. Møl
  8. Skægkræ

Og mange flere.

Hvis du har mistanke om rotter

Hvis du har mistanke om, at der er rotter i din bolig, er du lovmæssigt forpligtet til at kontakte kommunen. Det er nemlig kommunens ansvar, at rotterne bliver bekæmpet hurtigt og effektivt. Når du kontakter kommunen med en mistanke om rotter, vil du derfor også få nogle retningslinjer udstedt.

Du skal heller ikke selv betale for rottebekæmpelse. Lige netop denne form for skadedyrsbekæmpelse bliver finansieret over skatten. Dog er alle skader, som en rotte kan forårsage, som udgangspunkt dit ansvar. Derfor er det også vigtigt, at du kontakter kommunen omgående, hvis du har mistanke om rotter.

Hvis du bor på en stor ejendom, er det derfor også vigtigt, at du holder øje med alle dine bygninger. Også udhus, hønsehus, stald, lager og lignende bygninger.

Mere om rotter

Rotter er som udgangspunkt sky. Derfor vil de typisk også være aktive om natten. Rotter er altædende, og derfor gnaver de også i alt, der er mindre hårdt end jern. Ofte vil rotterne holde til i kloaksystemer, lagerbygninger, stalde eller den øvrige bolig.

I Danmark er rotter den værste form for skadedyr. Det skyldes, at de kan sprede farlig smitte, da de kan være bærere af mange sygdomme. Faktisk kan mennesker smittes ved blot at have været i kontakt med rotternes urin eller ekskrementer.

I forhold til fødevarer kan rotter forårsage meget skade. Blandt andet kan de sprede salmonellabakterier, hvilket mennesker bliver utrolig syge af. Derudover kan de også forårsage stor materiel skade på blandt andet bygningsdele, kloaksystemer eller elinstallationer.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *