Hvad er de vigtigste kilder til fremtidens grønne energi?

At skifte sort energi ud med grøn energi er en af de vigtigste udfordringer vi står over for, hvis vi som mennesker skal afværge klimakrisen. Energi er en utrolig vigtig del af alle aspekter af vores hverdag samt af vores økonomi, og det er produktionen af energi, der er årsag til klimakrisen i første omgang. Danmark har i lang tid været profileret i forhold til innovation inde for samt benyttelse af grøn energi. Her er der særligt tale om vind energi. Men der er mange andre vigtige måder at producere grøn energi på.

Vindenergi

Som sagt er vindenergi en af de mest brugte og vigtigste måder at producere grøn energi på. Her er der primært tale om energi der er produceret via vindmåler. Vinden drejer via vindmøllens propel en turbine inde i vindmøllen, der genererer energi. Vindmøller kan producere rigtig meget energi, og en betydelig del af Danmarks energi behov er dækket af vindenergi – ca. halvtreds procent i 2021. Hvis vi skal have mere vind energi, og derved være mere bæredygtige, bør vi udbygge vores vindmølleparker.

Solenergi

Solenergi er en en anden vigtig del måde at producere grøn energi på, og er sammen med vind energi nok det første folk tænker på, når de tænker på grøn energi. Så hvad er solenergi? Ved solenergi snakker man næsten altid om solceller. Solceller er en måde at fange solens stråler på, og omdanne dem til energi. Solens stråler aktiverer elektroner i solcellen, som så kan bruges præcis ligesom den strøm der føres gennem en ledning. Solenergi er nemt at benytte privat, da der ikke er behov for f.eks. vindmøller i stor skala, ligesom med vindenergi, men der findes også store solcelle parker, der danner rigtig meget energi til mange forskellige formål

Biomasseenergi

Biomasseenergi er kort sagt forbrænding af biologisk materiale, ligesom man brænder kul og olie af. Der er her ofte tale om afbrænding af træpiller. På den måde kan man slippe uden om afbrænding af kul og olie, der skaber rigtig meget co2 udslip. Det er dog omdiskuteret, om biomasseenergi faktisk er klimavenligt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *